Terriik Pharell

230#
Områder:

Clairvoyance og clairvoyant rådgivning

Kr. 23,- pr. minut/ Min. 10 minutter

Er du et sted i dit liv, hvor du trænger til forandring, det være sig i forhold til dig selv eller andre, så kan du få kastet lys over dine udfordringer, muligheder og ressourcer med det mål for øje, at blive klogere på dig selv og den fase i dit liv, du befinder dig i. 

Min opgave vil være at guide dig hen imod, at du kan tage livet i egne hænder og udnytte de værktøjer, du allerede har, så du kan opnå positive resultater for dit liv fremadrettet. Vigtigst af alt handler det om at turde stå ved dig selv, dine ønsker og handle på nye positive impulser. Du er din egen lykkes smed.


Clairvoyance

Som clairvoyant er min vigtigste opgave at videreformidler de alkærlige beskeder fra den åndelige verden videre til dig, netop med det formål at du vil opnå muligheden for at komme mere i balance og opnå større selvindsigt, livsglæde og succes med det, du inderst inde ønsker.

Når du booker en clairvoyance-session hos mig, vil du opleve et trygt, professionelt rum, hvor du i hele din session vil blive mødt med empati og forståelse for din givne livssituation.

Du vil under din session få konkrete redskaber, som du kan gøre brug af efterfølgende, som guidelines til at styrke dig i din personlige rejse videre i dit liv.

Med hjælp fra den åndelig verden kan du få indsigt i forskellige livsområder fx kærlighed, job eller bolig, modtage kompetent vejledning omkring dine valgmuligheder og opnå forståelse for de givne årsager og omstændigheder bag dine udfordringer.


Kort om mig 

Inden jeg fandt mit livsformål, var mit hjerte all In på den musikalske rejse, hvor jeg oplevede alt fra radio optrædener, turneer, koncerter, samarbejde med pladeselskab og vigtigst af alt den enorme glæde og mangfoldighed i musikkens univers.

Men med en alvorlig og personlig livskrise blev drømmen om en professionel musikalsk karriere sat på pause, netop da mit helbred på daværende tidspunkt var i ubalance.

Over tid fandt jeg igennem en dyb selverkendelse fred og accept i, at jeg nu kunne skabe noget større og endnu mere hjertegivende.

Og i 2015 begyndte jeg bevidst at udvikle mine spirituelle evner via meditation og mindfulness, samt at erkende at der er mere mellem himmel og jord, og at det nødvendigvis ikke er alt jeg skal forstå, men blot acceptere. Og ud fra mange forskellige og uforklarlige begivenheder begyndte jeg at uddanne mig som clairvoyant vejleder på Clairvoyancevejleder Skolen v/ Tove Lucka, som jeg færdig gjorde i 2018. Og jeg har siden da hjulpet flere mennesker til at opnå en fysisk og mental balance i krop og sjæl gennem clairvoyance, healing og rådgivning.

Jeg er desuden uddannet Reiki Mester af 1,2,3 grad, og er under uddannelse som emografisk coach, emolog og Emografisk psykoterapeut.

Ved siden af arbejder jeg samtidig som rådgiver, hvor jeg med den nyeste viden inden for videnskabelig testdokumenteret kosttilskud hjælper andre til en optimal anti inflammatorisk balance og beskyttelse.

Jeg vil med hjælp fra den åndelige verden gøre mit ypperste for at støtte og videreformidle de alkærlige beskeder fra den åndelig verden, netop så du kan opnå at stå stærkt i dig selv fremover i dit liv, i taknemlighed og ydmyghed.

Sådan kommer du igang
1
2
3